European Clubs

Senāk

Pirms MB Club.lv biedrības aktivitātēm Latvijā nebija pietiekami aktīva Mercedes-Benz kluba, kas atbilstu visiem nopietnu un respektablu auto klubu darbošanās pamatnosacījumiem. 2003. gada novembrī norisinājās pirmā dažu atsevišķu domubiedru tikšanās. Sanākušajiem bija skaidrs, ka ir jārīkojas un jāizveido kaut kas visiem Mercedes-Benz bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem lietotājiem. Pirmā tikšanās, kas notika 2004. gada 21. martā un uz kuru bija aicināti visi ieinteresētie, pārspēja cerēto. Lielais pasākuma dalībnieku skaits liecināja, ka jāveido tikšanās vieta Mercedes-Benz atbalstītājiem internetā un tika pieņemts lēmums, ka arī Mercedes-Benz lietotājiem vajag bezpeļņas organizāciju, ko saukt par savu auto klubu.

Sastopoties atklājās, ka kāds jau pats pēc savas iniciatīvas bija sācis darbu pie interneta foruma izveides, kāds paspējis rezervēt domēnu, kā rezultātā jau pēc mazliet vairāk kā 2 mēnešiem 2004. gada jūnija pašā sākumā tas bija pieejams ikvienam interneta lietotājam. Ļoti noderēja arī labie kontakti ar Mercedes-Benz klubiem ārvalstīs. Pirmais gads pagāja mēģinot izvēlēties labāko organizācijas pastāvēšanas veidu un formu, līdz tika nolemts veidot pašiem savu biedrību — 2005. gada 14. aprīlī ir dibināta bezpeļņas organizācija, biedrība "MB Club.lv", par ko parakstījās 13 domubiedri. 2005. gada beigās biedrībā bija aptuveni 30 biedru.

[nbsp]

Šobrīd

Laiks ir gājis un šobrīd pilnīgi droši varam teikt, ka esam viens no nozīmīgākajiem auto klubiem Latvijā. Par to liecina Latvijas Mercedes-Benz lietotāju forums ar tā daudzskaitlīgajiem reģistrētiem lietotājiem, kontakti ar citiem autoklubiem, organizācijām vai vienkārši domubiedru grupām kā Latvijā, tā ārvalstīs. Notiek regulāri tematiski braucieni uz dažādām valstīm, kas kļuvuši par ikgadēju tradīciju. Kluba organizētie regulārie pasākumi Mercedes-Benz lietotājiem arī ir kļuvuši starptautiski.

Ieguldītais darbs ir atmaksājies, esam sevi pierādījuši, attiecīgi 2012. gadā biedrība "MB Club.lv" saņēma oficiālā Latvijas Mercedes-Benz kluba statusu un ir pievienojusies pasaules Mercedes-Benz Classic Club[nbsp] Management saimei.

[nbsp]

Izaugsme un attīstība plānota arī turpmāk. Tiks pildīti un aktualizēti biedrības mērķi, turpināta iesāktā sadarbība un veidoti jauni kontakti. Priecāsimies uzņemt jaunus biedrus, kas apņemas ievērot biedrības mērķus un statūtus. Turpmāka attīstība ir tikai mūsu un arī Jūsu rokās!

back